Trang chủ Thông tinThông báo THÔNG TIN VỀ KHẢO SÁT TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2023 – 2024

THÔNG TIN VỀ KHẢO SÁT TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2023 – 2024

bởi Tdn1
4,802 views

1. THÔNG TIN VỀ KHẢO SÁT TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA
NĂM HỌC 2023 – 2024

 

2. THÔNG BÁO 2252/TB-SGDĐT VỀ VIỆC TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA NĂM HỌC 2023 – 2024

Link: https://drive.google.com/file/d/1dUFSoyZ1O2Ey4Vq5FmbiilCDs3tTlIB4/view?usp=sharing

3. HƯỚNG DẪN SỐ 2438/SGDĐT-KTKD VỀ HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC KHẢO SÁT TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA NĂM HỌC 2023 – 2024

Link: https://drive.google.com/file/d/1X-QTWoI8EEDYQh1u0BIxJLqGST4D3cpU/view?usp=sharing

4. QUYẾT ĐỊNH 1153/QĐ-UBND VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG TRẺ RA LỚP VÀ TUYỂN SINH VÀO CÁC LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2023 – 2024
Link: https://drive.google.com/file/d/15i7ORq9MFEkbPN99r9VnF8a3DQ8a-8Tv/view?usp=drive_link