Trang chủ Quốc tế - Khoa họcKhoa học kỹ thuật THÔNG BÁO VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI “HỌC SINH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC”, NĂM HỌC 2022 – 2023

THÔNG BÁO VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI “HỌC SINH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC”, NĂM HỌC 2022 – 2023

bởi Tdn1
56 views
Bộ phận NCKH – Giáo dục STEM Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa kính gửi quý Thầy/Cô giáo viên hướng dẫn, giáo viên chủ nhiệm và học sinh thông báo về việc tổ chức vòng chung kết cấp Trường Cuộc thi “Học sinh nghiên cứu khoa học”, năm học 2022 – 2023.
Do tình hình thực tế, hình thức thi vòng chung kết có thay đổi so với kế hoạch ban đầu. Quý thầy cô và các em học sinh vui lòng lưu ý.
Link thông báo:
https://drive.google.com/file/d/1d9MJA42x4ScxAB-BTvAuz_lb5O5f1uOz/view?usp=sharing