Trang chủ Quốc tế - Khoa họcKhoa học kỹ thuật Thông báo về vòng sơ khảo cuộc thi “học sinh nghiên cứu khoa học” năm học 2019 – 2020

Thông báo về vòng sơ khảo cuộc thi “học sinh nghiên cứu khoa học” năm học 2019 – 2020

bởi admin
36 views

THÔNG BÁO VỀ VÒNG SƠ KHẢO CUỘC THI “HỌC SINH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC” NĂM HỌC 2019 – 2020

  1. Tải về “Thông báo”tại:

https://drive.google.com/open?id=1oc1OEJhUOPU7YtmQPINudKDMsb7T_PxC

  1. Tải về các biểu mẫu tại:

https://drive.google.com/open?id=1QiOdSN9Lcy9I3ycefcsSB5tHBGKq-FQH

  1. Đăng kí trực tuyến:

– Khối 6 – 7 tại:

https://drive.google.com/open?id=1saqZW2RDL3if58UdouVnHpP3WN61mIpmEyrAOEG54Fk

– Khối 8 – 9 tại:

https://drive.google.com/open?id=1DrmgKKcrjilYmr6pNFZNYiN2J8Mqhk5CdxUyH0ialvE

– Khối 10 -12 tại:

https://drive.google.com/open?id=1jG_i3TxXiVV4bBZ0Kzm2J6HgcJa8Fbr2bJiFaQ8JI4c