Trang chủ Chuyên môn THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ 9 NĂM HỌC 2023-2024

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ 9 NĂM HỌC 2023-2024

bởi Tổ Vật Lý
223 views

Nội dung chi tiết xem trong thông báo đính kèm.

Lưu ý: 

Từ ngày 10/7/2023 đến ngày 31/7/2023 Học sinh đăng ký tham gia dự tuyển đội tuyển Lý theo link sau: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0izegafWE4Uh0lOivtwNQsvREjhgp5V9_dj5PcBPSVSaWlw/viewform?usp=sharing