Trang chủ Thông tinThông báo THÔNG BÁO: về việc tạm ngưng hoạt động hành chính để phục vụ làm điểm chấm Khảo sát và lớp 6

THÔNG BÁO: về việc tạm ngưng hoạt động hành chính để phục vụ làm điểm chấm Khảo sát và lớp 6

bởi Tdn1
46 views

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
TRẦN ĐẠI NGHĨA

                                                                                          Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO

Thực hiện công tác làm điểm chấm khảo sát vào lớp 6 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2023-2024 của Sở GD&ĐT thành phố Hồ Chí Minh, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa thông báo đến quý cha, mẹ học sinh: Từ ngày 06/7/2023 đến hết ngày 10/7/2023, trường tạm ngưng các hoạt động giáo dục, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tại cơ sở 1, số 53 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, Quận 1. Từ ngày 11/7/2023, các hoạt động giáo dục, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tại cơ sở 1 trở lại bình thường.
Trân trọng.
  BAN GIÁM HIỆU