Trang chủ Chuyên môn THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 (NĂM HỌC 2019 – 2020) – MÔN HÓA HỌC

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 (NĂM HỌC 2019 – 2020) – MÔN HÓA HỌC

bởi Hóa Học Tổ
70 views

Do học sinh phải nghỉ học từ 3/2/2020 đến 15/2/2020 để phòng chống dịch bệnh nên nội dung KT GHK 2 đã thông báo trước đây không cò phù hợp. Nay Tổ hóa học diều chỉnh nội dung KT GHK 2 của các khối như sau:

T Hóa hc.