Trang chủ Thông tinThông báo THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ CÁC MÔN HỌC LỰA CHỌN CỦA HỌC SINH KHỐI 10, NĂM HỌC 2023 – 2024

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ CÁC MÔN HỌC LỰA CHỌN CỦA HỌC SINH KHỐI 10, NĂM HỌC 2023 – 2024

bởi Giáo Vụ
75 views
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ CÁC MÔN HỌC LỰA CHỌN            CỦA HỌC SINH KHỐI 10 NĂM HỌC 2023 - 2024

Học sinh chọn đường liên kết đúng hệ trúng tuyển và điền thông tin chính xác.

Thời gian điền thông tin: Từ 12/7/2023 đến 14/7/2023

Lưu ý: Học sinh không có nguyện vọng điều chỉnh môn lựa chọn thì không điền link này.