Trang chủ Thông tinThông báo THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH NHÀ TRƯỜNG VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH KHỐI 6, NĂM HỌC 2023 – 2024 (SAU PHÚC KHẢO)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH NHÀ TRƯỜNG VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH KHỐI 6, NĂM HỌC 2023 – 2024 (SAU PHÚC KHẢO)

bởi Giáo Vụ
93 views

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH NHÀ TRƯỜNG VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH KHỐI 6, NĂM HỌC 2023 – 2024 (SAU PHÚC KHẢO)

Học sinh trúng tuyển sau phúc khảo chọn đường liên kết và điền thông tin chính xác.
Thời gian điền thông tin: Từ 20/7/2023 đến 21/7/2023

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj8Ksgc0HJo2D5NTn-b43ulI-qGinsnHs72FtqnqWeFOYg4w/viewform