Trang chủ Quốc tế - Khoa họcKhoa học kỹ thuật THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI Ý TƯỞNG SÁNG TẠO

THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI Ý TƯỞNG SÁNG TẠO

bởi Kỹ Thuật Khoa Học
69 views

Vì trong tháng 03/2023 nhà trường có nhiều hoạt động ngoại khoá và chuyên môn, nên BP NCKH-GDSTEM sẽ dời thời gian công bố danh sách bài thi vào vòng phỏng vấn và ngày tổ chức vòng phỏng vấn cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo” như sau:
– Công bố danh sách bài thi vào vòng phỏng vấn: 27/03/2023
– Ngày tổ chức vòng phỏng vấn: 01/04/2023

Trân trọng.