Trang chủ Chuyên mônTin học THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI ” THÁCH THỨC TƯ DUY THUẬT TOÁN BEBRAS NĂM 2021

THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI ” THÁCH THỨC TƯ DUY THUẬT TOÁN BEBRAS NĂM 2021

bởi Tổ Tin Học
30 views

Cuộc thi “Thách thức tư duy thuật toán Bebras (Bebras Computational Thinking Challenge” được tổ chức lần đầu tiên tại Lithuania vào năm 2004. Việt Nam tham gia lần đầu tiên vào năm 2017. Cuộc thi này là một sân chơi dành cho học sinh trên cả nước có cơ hội tham gia một kỳ thi chuẩn quốc tế.

Cuộc thi đánh giá kết quả theo cá nhân, học sinh nào muốn tham gia thì liên hệ trực tiếp với Giáo viên giảng dạy môn Tin học của lớp mình hoặc đang ký trên website chính thức của cuộc thi. Học sinh có thể tham khảo kỹ tại website: https://bebras.vn hoặc https://www.facebook.com/watch/bebrasvietnam/