Trang chủ Liên kếtNghiên cứu khoa học Thông báo về cuộc thi “Học sinh nghiên cứu khoa học 2024-2025”

Thông báo về cuộc thi “Học sinh nghiên cứu khoa học 2024-2025”

bởi Kỹ Thuật Khoa Học
290 views

THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI “HỌC SINH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2024 – 2025”

1. Kế hoạch tổ chức:

https://drive.google.com/file/d/1_esZ7L4ND9GTpPr0sdvDs9G2n4vECB9l/view?usp=sharing

2. Danh sách giáo viên nhận hướng dẫn dự án:

https://drive.google.com/file/d/1TRGICaT8zo6gY4hAulwphjCibwnd1Nf2/view?usp=sharing

3. Link đăng kí tìm giáo viên hướng dẫn:

https://forms.gle/UtDgpJQUhdyY1F4X9

4. Link tài liệu tham khảo:

https://drive.google.com/drive/folders/103QHsjb-9yZF-A4b1scEYGnH63tHPlks

5. Link đăng kí dự thi:
– Khối 7: https://forms.gle/RLLySGEtGYGYyhBm6
– Khối 8 và 9: https://forms.gle/SGS7MSujeTutfJyh7- Cấp THPT: https://forms.gle/yEyjdHFCdFh5Wcce9