Trang chủ Quốc tế - Khoa họcKhoa học kỹ thuật Thông báo về chương trình “Sáng tạo vô tận” năm học 2019-2020

Thông báo về chương trình “Sáng tạo vô tận” năm học 2019-2020

bởi Kỹ Thuật Khoa Học
38 views

Do tình hình học sinh nghỉ học phòng tránh dịch Covid19, Ban Tổ chức chương trình “Sáng tạo vô tận” năm học 2019 – 2020 dời lịch công bố ý tưởng vào vòng Phỏng Vấn cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo” đến khi toàn học sinh đi học lại bình thường.

Lịch thi vòng Phỏng vấn và kết quả cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo” và “Thiết kế ấn phẩm truyền thông” sẽ được cập nhật khi có kế hoạch mới.