Trang chủ Quốc tế - Khoa họcKhoa học kỹ thuật Thông báo v/v nộp sản phẩm dự thi cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu nhi thành phố lần 15, năm 2020”

Thông báo v/v nộp sản phẩm dự thi cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu nhi thành phố lần 15, năm 2020”

bởi Kỹ Thuật Khoa Học
14 views

Các em học sinh tải thông tin và đơn đăng kí tại đường dẫn sau:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UjopciL7gYwxxvEhHH-85jfT2hA03dwf?fbclid=IwAR0ya_aIRBwKcXbQPiMm8cAknbQFU0XPx1gtYojkR5Cuw1p5gleXj621Wy4