Trang chủ Quốc tế - Khoa họcKhoa học kỹ thuật Thông báo v/v nộp sản phẩm dự thi cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu nhi thành phố lần 15, năm 2020”