Trang chủ Chưa được phân loại Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi Vòng 2 của kỳ tuyển dụng viên chức, năm học 2023 – 2024

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi Vòng 2 của kỳ tuyển dụng viên chức, năm học 2023 – 2024

bởi Tdn1
123 views

Hội đồng tuyển dụng viên chức trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi Vòng 2 của kỳ tuyển dụng viên chức, năm học 2023 – 2024

 Thông báo chi tiết: https://goeco.link/EKbiD