Trang chủ Quốc tế - Khoa họcKhoa học kỹ thuật Thông báo số 3 v/v tổ chức cuộc thi “Học sinh nghiên cứu khoa học” năm học 2020-2021

Thông báo số 3 v/v tổ chức cuộc thi “Học sinh nghiên cứu khoa học” năm học 2020-2021

bởi Kỹ Thuật Khoa Học
34 views

THÔNG BÁO SỐ 3

V/V TỔ CHỨC CUỘC THI “HỌC SINH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC” NĂM HỌC 2020 – 2021

 

  1. Đường dẫn tải về thông báo:

https://drive.google.com/file/d/11n9c4dv6j_OnQbFy7i0EEAT1aMXDk0Cq/view?usp=sharing

  1. Đường dẫn tải về Phụ lục các lĩnh vực dự thi của bảng B và C:

https://drive.google.com/file/d/1iCs2heECsofodqmLkdosocHHCGNpEuIp/view?fbclid=IwAR0uISgk0mTbJETjG0w7D4Sy67J0v4lxstLooODx85MA33dvcwQ29tbDjXQ

  1. Đường dẫn tải về mẫu Tóm tắt dự án, Báo cáo dự án, và một số văn bản khác:

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1TmqztJd_5kT3WfDS-mls7n7gb8aeK8Mp?fbclid=IwAR0NqvgBbJhWLHVBM82FqUTmbstaDxdnUeOA0w7NzqwXV65KewjVgwTWkrk

  1. Đường dẫn đăng kí dự thi:

Bảng A (Khối 6-7):

https://forms.gle/owhi3k4dSEqhpWPQ9

Bảng B (Khối 8-9):

https://forms.gle/gU6Wdge43gBzBF6n6

Bảng C (Khối 10-12)

https://forms.gle/p9Ua79UoHVUZxqhQ6