Trang chủ Quốc tế - Khoa họcKhoa học kỹ thuật Thông báo số 2 về cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu nhi thành phố lần 15, năm 2020”