Trang chủ Quốc tế - Khoa họcKhoa học kỹ thuật Thông báo số 2 v/v tổ chức cuộc thi “Học sinh nghiên cứu khoa học” năm học 2020-2021

Thông báo số 2 v/v tổ chức cuộc thi “Học sinh nghiên cứu khoa học” năm học 2020-2021

bởi Kỹ Thuật Khoa Học
25 views
2. Đường dẫn tải về Phụ lục các lĩnh vực dự thi của bảng B và C:
3. Đường dẫn tải về mẫu Tóm tắt dự án, Báo cáo dự án, và một số văn bản khác:
4. Đường dẫn đăng kí dự thi:
Bảng A (Khối 6-7):
Bảng B (Khối 8-9):
Bảng C (Khối 10-12)