Trang chủ Thông tinThông báo Thông báo Kết quả Phúc khảo Kỳ Khảo sát Tuyển sinh lớp 6 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Năm học 2023-2024

Thông báo Kết quả Phúc khảo Kỳ Khảo sát Tuyển sinh lớp 6 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Năm học 2023-2024

bởi Giáo Vụ
369 views

Thông báo Kết quả Phúc khảo Kỳ Khảo sát Tuyển sinh lớp 6 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Năm học 2023-2024, tra cứu tại đây.

Thời gian nộp hồ sơ nhập học trúng tuyển sau phúc khảo: Ngày 20, 21/7/2023.
Địa điểm nộp: Phòng Giáo vụ – Cơ sở 1 (Giờ hành chánh)