Trang chủ Quốc tế - Khoa họcKhoa học kỹ thuật Thông báo: dời hạn nộp bài dự thi “Sáng tạo vô tận” năm học 2020-2021

Thông báo: dời hạn nộp bài dự thi “Sáng tạo vô tận” năm học 2020-2021

bởi Kỹ Thuật Khoa Học
37 views

THÔNG BÁO
——–
VỀ VIỆC DỜI HẠN NỘP BÀI DỰ THI
CHƯƠNG TRÌNH “SÁNG TẠO VÔ TẬN” NĂM HỌC 2020 – 2021