Trang chủ Thông tinThông báo Thông báo danh sách kết quả dự thi và nhận đơn phúc khảo bài thi Vòng 1 của kỳ tuyển dụng viên chức, năm học 2023 – 2024

Thông báo danh sách kết quả dự thi và nhận đơn phúc khảo bài thi Vòng 1 của kỳ tuyển dụng viên chức, năm học 2023 – 2024

bởi Tdn1
83 views

Hội đồng tuyển dụng viên chức trường THPT chuyên Trần Đaị Nghĩa thông báo danh sách kết quả dự thi và nhận đơn phúc khảo bài thi Vòng 1 của kỳ tuyển dụng viên chức, năm học 2023 – 2024

Thông báo chi tiết: https://goeco.link/qrIoC

Đơn phúc khảo: https://goeco.link/pDRyry