Trang chủ Chuyên mônTin học Tham quan công viên phần mềm Quang Trung – TMasolution

Tham quan công viên phần mềm Quang Trung – TMasolution

bởi admin
49 views

THAM QUAN CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG – TMASOLUTIONS

  • Nhằm tạo điều kiện cho học sinh các lớp chuyên tin tìm hiểu các ngành nghề trong lĩnh vực công nghệ thông tin, cũng như có cơ hội giao lưu học tập với những người trực tiếp tham gia trong quy trình sản xuất phần mềm.
  • Nhằm tăng sự gắn kết giữa các lớp chuyên tin.

SẢN PHẨM HỖ TRỢ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG HỌC

Yêu cầu:

  1. Sản phẩm là web, app có nội dung phục vụ cho nhu cầu của học sinh, nhân viên, giáo viên trong nhà trường.
  2. Sản phẩm được viết ngôn ngữ lập trình và nền tảng tùy chọn theo khả năng.
  3. Sản phẩm phải có tính ứng dụng cao.

Sản phẩm do 1 hoặc 2 học sinh thực hiện.