Trang chủ Chuyên mônĐịa lý Tập huấn soạn bài giảng Elearning – tổ Địa lý.

Tập huấn soạn bài giảng Elearning – tổ Địa lý.

bởi Địa Lý Tổ
21 views

Nhằm bắt kịp với xu hướng giáo dục mới trong thời đại công nghệ 4.0, từ trong hè, giáo viên tổ Địa được tập huấn soạn bài giảng Elearning bằng phần mềm Active Presenter. Đây là phần mềm soạn giảng nâng cao sự tương tác giữa bài giảng của giáo viên với học sinh, học sinh hoàn toàn có thể tự học tại bất kì đâu với nguồn tài nguyên học liệu vô cùng phong phú. Bên cạnh đó, giáo viên vẫn có thể kiểm tra, đánh giá học sinh thông qua các phần tương tác, các câu hỏi và phần trả lời câu hỏi của học sinh.