Trang chủ Chuyên môn SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TỔ HÓA HỌC

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TỔ HÓA HỌC

bởi Hóa Học Tổ
59 views

Thao giảng cấp cụm ngày 4/11/2020 theo định hướng giáo dục STEM.

Chủ đề: pH CỦA CÁC HÓA CHẤT SỬ DỤNG TRONG GIA ĐÌNH

Do Cô Đỗ Thanh Mai và lớp 9A8 thực hiện.

Có 11 Thầy Cô trường bạn trong quận 1 đến dự, chia sẻ kinh nghiệm.

Tổ HÓA HỌC