Trang chủ Chuyên môn SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 9

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 9

bởi Địa Lý Tổ
50 views

Nghiên cứu khoa học là hoạt động học thuật đang được đẩy mạnh ở các trường THPT trên địa bàn Tp Hồ Chí Minh, nhằm hỗ trợ giáo viên của tổ trong hoạt động nghiên cứu, ngày 29/09 thầy Trần Ngọc Anh đã chia sẻ một vài kinh nghiệm trong việc hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học với chuyên đề “Hướng dẫn học sinh trung học nghiên cứu khoa học”.