Trang chủ Chuyên môn QUY TRÌNH THIẾT KẾ KĨ THUẬT

QUY TRÌNH THIẾT KẾ KĨ THUẬT

bởi Công Nghệ Tổ
35 views

Nội dung các bước thiết kế kĩ thuật

  1. Xác định vấn đề

– Đây là công việc đầu tiền trong quy trình thiết kế kĩ thuật và nó là tiền đề để xác định hướng thiết kế

– Xác định vấn đề có rất nhiều cách và có thể áp dụng trong tùy bối cảnh cụ thể

  1. Tìm hiểu tổng quan

– Đây là công việc chủ yếu cầu thiết kế kĩ thuật.

– Kết thúc bước này cần phải nắm rõ đối tượng sử dụng sản phẩm, các giải pháp đã có trong thức tiễn và những yếu tố khoa học và công nghệ được sử dụng để giải quyết vấn đề

– Có rất nhiều cách tìm hiểu tổng quan

  1. Xác định yêu cầu

– Giai đoạn này đề xuất những yêu cầu, tiêu chí thiết kế cần đạt được

– Các yêu cầu của một sản phẩm thường được thể hiện thông qua

(1) Các chức năng, tiêu chuẩn thực hiện của mỗi chức năng;

(2) Các giới hạn về đặc điểm vật lý như khối lượng, kích thước;

(3) Những vấn đề cần quan tâm về tài chính, bảo vệ môi trường, an toàn, thẩm mĩ

  1. Đề xuất, đánh giá và lựa chọn giải pháp

– Đề xuất giải pháp: luôn có nhiều giải pháp cho một vấn đề

– Đánh giá và lựa chọn giải pháp: trên cơ sở các giải pháp đã đề xuất, xem xét và đánh giá toàn diện về mức độ phù hợp và hoàn thiện của sản phẩm

  1. Xây dựng nguyên mẫu

– Giải pháp đã được chọn và hoàn thiện cần được thể hiện dưới dạng nguyên mẫu

– Nguyên mẫu là phiên bản hoạt động của giải pháp đã lựa chọn, thường được chế tạo bởi các vật liệu không giống với sản phẩm cuối

  1. Kiểm chứng giải pháp

– Đây là bước cuối đánh giá đảm bảo chất lượng đầu ra của sản phẩm

– Dựa vào kết quả thử nghiệm, giải pháp, nguyên mẫu sẽ được hoàn thiện

– Bước này có thể lặp đi lặp lại cho đến khi đạt yêu cầu

  1. Lập hồ sơ kĩ thuật

– Đây là bước tổng kết hồ sơ để phản ánh đầy đủ hình dạng và kết cầu các thông số và quy trình công nghệ để sản xuất và chế tạo sản phẩm

– Đây là thời điểm để tác giả công bố hoặc đăng kí bản quyền sáng chế nếu sản phẩm đạt được có tính sáng tạo và mới mẻ

Sưu tầm