Trang chủ Hoạt động chuyên môn Phương pháp trực quan áp dụng vào thuật toán sắp xếp dãy số

Phương pháp trực quan áp dụng vào thuật toán sắp xếp dãy số

bởi Tổ Tin Học
60 views

 Nghe nói đến thuật toán thường ta nghĩ ngay đến hình ảnh LE LƯỠI, CHỐNG CẰM, NHĂN NHÓ, NHĂN MẶT… của học sinh. Có cách nào để học sinh có thể dễ dàng tiếp thu, tiếp thu một cách tự nhiên nhất mà không bị gò ép?

 Nói về thuật toán sắp xếp thì có rất nhiều thuật toán như: BUBBLE SORT, SELECT SORT, INSERT SORT, QUICK SORT, MERGE SORT, SHELL SORT,….Tùy theo thuật toán sẽ có độ phức tạp khác nhau.

Vd: sắp xếp bằng thuật toán BUBBLE SORT được thể hiện bằng sơ đồ khối:

 Nhìn vào sơ đồ thế này tất nhiên để học sinh hiểu được thuật toán thực hiện thế nào, sắp xếp thế nào sẽ rất khó. Bằng cách sử dụng phương pháp trực quan – cho mỗi học sinh đóng vai trò là số trong dãy – các em sẽ thực hiện di chuyển để sắp xếp theo thuật toán khi đó các học sinh khác quan sát sẽ dễ hiểu được ý tưởng của thuật toán hơn. Bằng cách này, giáo viên phân công mỗi tổ trong lớp tự lựa chọn và tìm hiểu một thuật toán sắp xếp nào đó sau đó thể hiện quá trình sắp xếp theo thuật toán mà tổ đã chọn. Như thế lớp sẽ biết thêm được nhiều thuật toán hơn, lớp học sẽ vui nhộn hơn chứ không còn cảm thấy căng thẳng nữa.

Một số hình ảnh minh họa: