Trang chủ Chuyên môn Nội dung Ôn tập kiểm tra học kỳ II – Môn Toán – Lớp 11

Nội dung Ôn tập kiểm tra học kỳ II – Môn Toán – Lớp 11

bởi Toán Tổ
65 views

    TỔ TOÁN

NHÓM TOÁN 11

Nội dung Kiểm tra cuối Học kỳ II

(Năm học 2019 – 2020)

 A. NỘI DUNG:

  • Thời gian làm bài: 90 phút
  • Đề gồm 2 phần:

          Phần chung (8 điểm): cho tất cả các lớp của Khối 11

          Phần riêng (2 điểm): chia làm 4 phần, dành cho 4 đối tượng lớp: Xã hội (11CV, 11CA1, 11CA2, 11CA3); Tự nhiên (11CL, 11CH, 11CS, 11A1, 11A2); Tích hợp (11TH1, 11TH2) và Chuyên Toán (11CT).

  • Đề đảm bảo đạt được chuẩn về kiến thức, kỹ năng của chương trình Toán lớp 11.

B. CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA:

1. Phần chung (8 điểm)

  • Bài 1. (1,5 đ) Sự liên tục của hàm số tại một điểm.
  • Bài 2. (2 đ) Tính đạo hàm của hàm số (2 câu).
  • Bài 3. (1,5 đ) Ý nghĩa hình học của đạo hàm.
  • Bài 4. (3 đ) Chương III – Quan hệ vuông góc (2 câu)

2. Phần riêng (2 điểm)

  • Bài 5a (hoặc 5b, 5c, 5d) (1 đ): làm tiếp Bài 4 – Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng.
  • Bài 6 (1đ) Ý nghĩa cơ học của đạo hàm.