Trang chủ Chuyên môn Nội dung Ôn tập Kiểm tra học kỳ I – Môn Toán – Lớp 11

Nội dung Ôn tập Kiểm tra học kỳ I – Môn Toán – Lớp 11

bởi Toán Tổ
63 views

    TỔ TOÁN

NHÓM TOÁN 11

Nội dung Kiểm tra cuối Học kỳ I

(Năm học 2019 – 2020)

 A. NỘI DUNG:

 • Đại số: đến hết Bài 3 – Chương III: Cấp số cộng.
 • Hình học: đến hết Bài 4 – Chương II: Hai mặt phẳng song song.
 • Thời gian làm bài: 90 phút
 • Đề gồm 2 phần:

          Phần chung (6 điểm): cho tất cả các lớp của Khối 11

          Phần riêng (4 điểm): chia làm 4 phần, dành cho 4 đối tượng lớp: Xã hội (11CV, 11CA1, 11CA2, 11CA3); Tự nhiên (11CL, 11CH, 11CS, 11A1, 11A2); Tích hợp (11TH1, 11TH2) và Chuyên Toán (11CT).

 • Đề đảm bảo đạt được chuẩn về kiến thức, kỹ năng của chương trình Toán lớp 11.

B. CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA:

1. Phần chung (6 điểm)

 • Bài 1. (1đ) Phương trình lượng giác
 • Bài 2. (1đ) Nhị thức Newton
 • Bài 3. (1đ) Xác suất
 • Bài 4. (1đ) Cấp số cộng
 • Bài 5. (2đ) Hình học không gian (gồm 2 câu: 1, 2)

2. Phần riêng (4 điểm)

 • Bài 5a (hoặc 5b, 5c, 5d) (2 đ): làm tiếp Bài 5 (Hình học không gian) ở trên, gồm 2 câu.
 • Bài 6 (1đ) Dãy số (đối với 3 đối tượng lớp, gồm Xã hội, Tự nhiên, Tích hợp là: Xét tính tăng giảm)
 • Bài 7 (1đ) Xác suất.