Trang chủ Chuyên môn Nội dung ôn tập kiểm tra học kì I – Khối 11

Nội dung ôn tập kiểm tra học kì I – Khối 11

bởi Toán Tổ
48 views
  • Nội dung kiến thức kiểm tra

                        Đại số & Giải tích: từ bài đầu đến hết bài Dãy số.

                       Hình học: hết chương II.

  • Cấu trúc đề: 

Đề gồm 2 phần:

Phần chung (8 điểm) gồm 7 điểm (35 câu trắc nghiệm) + 1 điểm câu tự luận (Xác suất)

Phần riêng (2 điểm) là bài tự luận Hình không gian, gồm 2 câu (1 câu ở mức độ thông hiểu và 1 câu ở mức độ vận dụng cao)

1) Các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.

2) Số điểm tính cho mỗi câu trắc nghiệm là 0.2 điểm.

3) Số điểm tính cho mỗi câu tự luận là 1 điểm.