Trang chủ Chuyên môn NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (2019 – 2020) MÔN VẬT LÝ KHỐI THPT

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (2019 – 2020) MÔN VẬT LÝ KHỐI THPT

bởi Tổ Vật Lý
56 views

ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN LÝ KHỐI 11

NĂM 2019-2020

 1. Lý thuyết:
 • Viết công thức tính công của lực điện khi một điện tích di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường đều. Nêu tên gọi và đơn vị các đại lượng. Nêu nhận xét về công của lực điện.
 • Viết công thức liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế trong điện trường đều. Nêu tên gọi và đơn vị các đại lượng.
 • Nêu định nghĩa và viết công thức điện dung của tụ điện. Nêu tên gọi và đơn vị các đại lượng trong công thức. Hiệu điện thế giới hạn của tụ điện là gì?
 • Phát biểu và viết công thức của định luật Ôm cho toàn mạch trong trường hợp mạch ngoài chỉ có điện trở.
 • Tại sao kim loại dẫn điện tốt? Nêu bản chất của dòng điện trong kim loại.
 • Nguyên nhân gây ra điện trở trong kim loại là gì?
 • Giải thích tại sao các kim loại khác nhau thì điện trở suất khác nhau.
 • Tại sao dung dịch điện phân cho dòng điện chạy qua được? Mật độ ion trong dung dịch điện phân phụ thuộc vào các yếu tố nào? Nêu bản chất của dòng điện trong chất điện phân.
 • Hiện tượng dương cực tan là gì? Điều kiện để có hiện tượng dương cực tan xảy ra. Nêu định luật Ôm đối với chất điện phân.
 • Phát biểu và viết công thức của định luật Faraday về điện phân.
 1. Bài toán:

             Công của lực điện trường, hiệu điện thế, tụ điện.

             Định luật Ôm toàn mạch, ghép nguồn.

            Công, công suất nguồn điện, hiệu suất nguồn.

            Định luật Faraday về điện phân.

-HẾT-

 

ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN LÝ KHỐI 10

NĂM 2019-2020

https://drive.google.com/file/d/1MgHS_MYU0SjJ6yQz19U3dM5rgFg5DNDF/view?usp=sharing