Trang chủ Hoạt động chuyên môn NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HK1 (2019 – 2020) KHỐI THPT – MÔN NGỮ VĂN

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HK1 (2019 – 2020) KHỐI THPT – MÔN NGỮ VĂN

bởi Tổ Văn
35 views

KHỐI 12

A. GIỚI HẠN CHƯƠNG TRÌNH

– Ngữ liệu (Đọc hiểu văn bản): Ngoài sgk.

– Hs ôn tập kiến thức được học trong HK 1, tập trung vào các bài sau:

  • Sóng (Xuân Quỳnh)
  • Đất Nước (Nguyễn Khoa Điềm)
  • Người lái đò sông Đà (Nguyễn Tuân)

B. CẤU TRÚC ĐỀ

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN (3.0đ)

4 câu hỏi theo các mức độ nhận thức.
II. LÀM VĂN (7.0đ)

Câu 1 (2.0đ): Viết đoạn văn Nghị luận xã hội (khoảng 200 chữ).

Câu 2 (5.0đ): Viết bài văn Nghị luận văn học.

 

KHỐI 11

A. GIỚI HẠN CHƯƠNG TRÌNH

– Ngữ liệu (Đọc hiểu văn bản): Ngoài sgk.

– Hs ôn tập kiến thức được học trong HK 1, tập trung vào các bài sau:

  • Chữ người tử tù
  • Chí Phèo
  • Hạnh phúc một tang gia

Có hoặc không có văn bản trong đề Làm văn.

B. CẤU TRÚC ĐỀ
I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN (4.0đ)
4 câu hỏi theo các mức độ nhận thức.

II. LÀM VĂN (6.0đ)

Viết một bài văn nghị luận về một nhân vật/ đoạn trích văn xuôi hoặc một ý kiến bàn về nhân vật.

 

KHỐI 10

A. GIỚI HẠN CHƯƠNG TRÌNH

– Ngữ liệu (Đọc hiểu văn bản): Ngoài sgk.
– Hs ôn tập kiến thức được học trong HK 1, tập trung vào các bài sau:

  • Thuật hoài (Phạm Ngũ Lão)
  • Cảnh ngày hè (Nguyễn Trãi)
  • Nhàn (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
  • Độc Tiểu Thanh kí (Nguyễn Du)

Có hoặc không có văn bản trong đề Làm văn.
B. CẤU TRÚC ĐỀ
I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN (3.0đ)
4 câu hỏi theo các mức độ nhận thức.
II. LÀM VĂN (7.0đ)

Câu 1 (2.0đ): Viết đoạn văn Nghị luận xã hội (khoảng 200 chữ).

Câu 2 (5.0đ): Viết bài văn Nghị luận văn học.

Viết một bài văn nghị luận về một bài thơ hoặc nghị luận về một ý kiến/nhận định bàn về một bài thơ (thuộc văn học trung đại).