Trang chủ Chuyên môn Nội dung ôn tập kiểm tra cuối HKI_2020-2021_Khối THPT

Nội dung ôn tập kiểm tra cuối HKI_2020-2021_Khối THPT

bởi Tổ Vật Lý
65 views

Sau đây là nội dung hướng dẫn ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 1 (năm học 2020 – 2021)  và đề thi học kỳ 1 (năm học 2019 – 2020) môn Vật lý các khối lớp 10, 11, 12.
Chúc các em thi tốt!

Khối 10:

Đề cương  https://drive.google.com/file/d/1rlXju9-P_dpUQmHLDX00uX1JoHxDOZTV/view?usp=sharing

Đề thi https://drive.google.com/file/d/1_oTS7jc2U0k9_bcGW5jh9_C_RoeMXSxZ/view?usp=sharing

Khối 11:

Đề cương https://drive.google.com/file/d/1L_H9foM7ylfvshptzN8mK_r0Vh04v8-x/view?usp=sharing

Đề thi  https://drive.google.com/file/d/1fHGfqpHw1u0Yx_rfPinAxQqEQoAP8NSX/view?usp=sharing

Khối 12:

Đề thi  https://drive.google.com/file/d/1YHik55fap79cBNrg11iTu_OAWf4L_2em/view?usp=sharing