Trang chủ Chuyên môn Mô hình sản phẩm “Nhà cách âm“ môn Khoa học tự nhiên khối 7

Mô hình sản phẩm “Nhà cách âm“ môn Khoa học tự nhiên khối 7

bởi Tổ Vật Lý
52 views
  • Mục tiêu:

– Rèn luyện cho học sinh tính tích cực, chủ động trong học tập.

– Khơi dậy niềm say mê khoa học, sáng tạo, và vận dụng kiến thức của các môn học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống cho học sinh.

– Định hướng, phát triển các kỹ năng thông qua các hoạt động trải nghiệm.

– Ứng dụng kiến thức chủ đề Âm học môn KHTN 7 vào thực tiễn thông qua thực hiện mô hình sản phẩm “Nhà cách âm”.

  • Tiêu chí đánh giá:

– Sản phẩm hoạt động tốt.

– Sản phẩm chắc chắn, an toàn cho người sử dụng.

– Sản phẩm đẹp, có sự thiết kế sáng tạo.

  • Thái độ học sinh:

Học sinh vui thích thực hiện nhiệm vụ học tập, với tài năng và sự sáng tạo các em đã tạo những mô hình sản phẩm nhà cách âm chắc, đẹp từ những nguyên, vật liệu đơn giản trong cuộc sống hàng ngày (bìa carton cứng, vỏ hộp bánh, que kem, xốp, màu nước,…).