Trang chủ Chuyên mônCông nghệ Mô hình dạy học STEM (phần 2)

Mô hình dạy học STEM (phần 2)

bởi Công Nghệ Tổ
27 views

MÔ TẢ STEM

Hạng mục Mô tả
Nhóm
Tên chủ đề
Lứa tuổi của học sinh
Mức độ tiếp thu
Vấn đề cần tập trung
Đặt trong bối cảnh nào?
Có những sự liên kết nào gắn với ngành công nghiệp/ nghiên cứu/ sự nghiệp?

 

Số lượng người tham gia mỗi đội (nếu có thể đáp ứng)

 

Nguồn lực cần thiết cho mỗi đội (nếu có)

 

Vui lòng đưa ra số lượng ước chừng cụ thể, kể cả khi quý vị không biết chính xác cần bao nhiêu dụng cụ

 

Không gian/ cơ sở vật chất cần thiết

(Phòng học, phòng thí nghiệm, không gian ngoài trời)

Thành tích học tập

(Kiến thức và kĩ năng)

Dự án sẽ được giới thiệu như thế nào?

 

Học sinh sẽ lên phương án tiếp cận vấn đề như thế nào?

 

Học sinh sẽ sử dụng bằng chứng/ kĩ thuật nào?

 

Dự án sẽ được đánh giá bằng cách nào?

(xuyên suốt toàn dự án)

Một vài lưu ý khác:

 

Dự án kết hợp những phương pháp dạy học sau đây…

(hãy tích vào những ô thể hiện phương pháp ấy và trình bày chi tiết)

 

◻Giải thích theo hướng tranh luận

 

◻Đặt câu hỏi (theo lối quy nạp)

 

◻Đặt câu hỏi (theo lối diễn dịch)
Lịch trình các hoạt động

 

 

Hoạt động của học sinh:

 

Sự hỗ trợ và câu hỏi của giáo viên

Sưu tầm