Trang chủ Chuyên mônCông nghệ Mô hình dạy học STEM (phần 1)

Mô hình dạy học STEM (phần 1)

bởi Công Nghệ Tổ
75 views

Đây là các thông tin cơ bản về mô hình dạy học STEM:
Nội dung dự án

Các hoạt động nên được phản ánh qua nhiều góc nhìn khác nhau, áp dụng tùy thuộc từng trường hợp, cụ thể như sau:
Chủ đề hoặc vấn đề đưa ra có tính bao quát
Mang tính thực tiễn và bao gồm phân tích các bằng chứng
Có liên kết với nghiên cứu khoa học, các ngành công nghiệp và các ngành nghề hiện đại
Có liên hệ với thực tiễn để đưa ra các ứng dụng thực tế trong cuộc sống
Phương pháp dạy và học
Để đảm bảo tất cả tiết học đều hấp dẫn đối với người học, cần sử dụng nhiều phương pháp giảng dạy khi thực hiện dự án
Xây dựng ý nghĩa:
Ví dụ này có thể sử dụng để tranh luận về biến đổi khí hậu:
1.Giáo viên cần hiểu ý kiến của học sinh là gì
2.Thiết lập bối cảnh cho buổi tranh luận với các luận điểm có tính mâu thuẫn
3.Giáo viên giúp học sinh đối chiếu các vấn đề đặt ra
4.Giáo viên tạo điều kiện giúp học sinh thành lập giả thuyết dựa trên các thông tin mà họ vừa nhận được
Phương pháp quy nạp:
Thu thập dấu vân tay từ một hiện trường vụ án sẽ là một ví dụ tiêu biểu cho phương pháp này:
1.Học sinh sẽ được học cách phủi bụi để lấy dấu vân tay trên nhiều đồ vật khác nhau
2.Học sinh phân biệt các đường vân từ các mẫu dấu tay
3.Đối chiếu mẫu vân tay với người bị tình nghi để đưa ra một giả thuyết
4.Học sinh kiểm tra bằng chứng để buộc tội hoặc xóa tội những người bị tình nghi
Phương pháp suy luận:
Ví dụ này có thể là điều tra tính axit của đồ uống có ga:
1.Giáo viên yêu cầu học sinh kiểm tra tính đúng đắn của tuyên bố: “Đồ uống có ga có hại cho răng”
2.Giáo viên giúp học sinh quyết định yếu tố mà các em sẽ kiểm tra – axit, tỷ lệ đường, màu sắc…
3.Học sinh kiểm tra một loại các đồ uống có ga cho sự lựa chọn về tham số
4.Dựa trên việc phân tích các kết quả, học sinh cần quyết định xem mức độ nào
Tương tác trực tiếp:
Ví dụ sau đây có thể là vẽ hình ảnh ADN
1.Giáo viên cho cả lớp thấy hình ảnh ADN là như thế nào thông qua phương pháp điện di gien
2.Học sinh tự thực hiện thí nghiệm
3.Học sinh trả lời các câu hỏi trong phiếu để kiểm tra các em hiểu như thế nào về thí nghiệm
4.Giáo viên tóm tắt nội dung của buổi học và liên hệ thực tế xem phương pháp sẽ được sử dụng như thế nào trong thế giới quanh ta
Sử dụng mô hình:
Ví dụ sau đây chỉ ra một hướng tiếp thu mới đối với các trạng thái vật chất mà trong đó các em nhập thân vào bài học:
1.Giáo viên bảo học sinh đóng vai thành những phân tử nhỏ trong môi trường chất khí, chất lỏng, chất rắn.
2.Giáo viên giúp học sinh thực hiện hành động của các phân tử – ví dụ như liên kết chặt chẽ với nhau, va chạm vào nhau,…
3.Giáo viên chỉ ra sự khác biệt chính giữa ba trạng thái
4.Giáo viên chỉ ra giới hạn của sự giống nhau
Lưu ý: Các phương pháp dạy học kể trên không phải một danh sách đầy đủ mà đơn thuần là một công cụ cho phép người dạy xác định nhiều phương pháp có thể sử dụng. 
Chúng tôi tin tưởng rằng dự án sẽ cần tiếp tục xây dựng thêm trong thời gian tới; Đây chỉ là những ý tưởng ban đầu.
Sưu tầm.