Trang chủ Thông tinThông báo Lịch kiểm tra cuối học kỳ 2 – năm học 2018-2019

Lịch kiểm tra cuối học kỳ 2 – năm học 2018-2019

bởi admin
19 views
Ngày Sáng Chiều
Khối Môn Thời gian Khối Môn Thời gian Khối Môn Thời gian
Thứ Năm
18/04/2019
K8, 9 Văn 7h30 – 9h00 K12 Văn 7h30 – 9h30 K10, 11 Văn 13h30 – 15h00
K8, 9 GDCD 9h45 – 10h30 K12 GDCD 10h00 – 10h50 K10, 11 GDCD 15h30 – 16h15
Thứ Sáu
19/04/2019
K6, 7 Văn 7h30 – 9h00
K6, 7 GDCD 9h45 – 10h30
Thứ Bảy
20/04/2019
K8, 9 7h30 – 8h15 K12 Anh 7h30 – 8h30 K10, 11 Anh 13h30 – 14h30
K8, 9 Anh 9h00 – 10h00 K12 9h00 – 9h50 K10, 11 15h00 – 15h45
Thứ Hai
22/04/2019
K6, 7 7h30 – 8h15 K12 Toán 7h30 – 9h00 K10, 11 Toán 13h30 – 15h00
K6, 7 Anh 9h00 – 10h00 K12 Địa 9h30 – 10h20 K10, 11 Địa 15h30 – 16h15
Thứ Ba
23/04/2019
K8, 9 Toán 7h30 – 9h00
K8, 9 Địa 9h45 – 10h30
Thứ Tư
24/04/2019
K6, 7 Toán 7h30 – 9h00 K12 Sinh 7h30 – 8h20 K10, 11 Sinh 13h30 – 14h15
K6, 7 Địa 9h45 – 10h30 K12 Sử 8h50 – 9h40 K10, 11 Sử 14h45 – 15h30
Thứ Năm
25/04/2019
K8, 9 Sinh 7h30 – 8h15
K8, 9 Sử 9h00 – 9h45
Thứ Sáu
26/04/2019
K6, 7 Sinh 7h30 – 8h15 K12 Hóa 7h30 – 8h20 K10, 11 Hóa 13h30 – 14h15
K6, 7 Sử 9h00 – 9h45
Thứ Năm
02/05/2019
K8, 9 Hóa 7h30 – 8h15
Từ 08/04/2019 đến 12/04/2019: Kiểm tra trong giờ các môn: Tiếng Anh tăng cường (tất cả các khối), Tiếng Anh (nghe), Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Công nghệ, Thể dục, GD-QP, Nhạc, Họa, Tin học.