Trang chủ Liên kếtLịch công tác Lịch công tác TUẦN 17 * Năm học 2020-2021

Lịch công tác TUẦN 17 * Năm học 2020-2021

bởi Giáo Vụ
26 views
LỊCH CÔNG TÁC THEO TUẦN NĂM HỌC 2020 – 2021
Tuần Thời gian Nội dung
17
(Từ 28/12 đến 03/01)
Thứ Hai 28/12/2020 Sinh hoạt cộng đồng ngoài trường Khối 6, 8, 9 – Học sinh đăng ký;
Kiểm tra lại học kỳ I;
Nộp bài chấm, phiếu điểm, ráp phách các môn Văn, Lý.
Thứ Ba 29/12/2020 Cả ngày: Sở sử dụng HT.A tập huấn Casio;
Sinh hoạt công đồng ngoài trường Khối 7 – Học sinh đăng ký;
Kiểm tra lại học kỳ I;
Nộp bài chấm, phiếu điểm, ráp phách các môn Toán, Sinh.
Thứ Tư 30/12/2020 Sinh hoạt cộng đồng ngoài trường Khối 10, 11, 12 – Học sinh đăng ký;
Nộp bài chấm, phiếu điểm, ráp phách các môn Ngoại ngữ, Hóa;
Nộp bài chấm, ráp phách bài kiểm tra học kỳ I môn AVPT, Tiếng Đức (NN1);
Hết hạn nộp ma trận đặc tả, đề kiểm tra, đáp án của các khối.
Thứ Năm 31/12/2020 Sinh hoạt cộng đồng ngoài trường Khối 10, 11, 12 – Học sinh đăng ký.
Thứ Sáu 01/01/2021 Tết Dương lịch.
Thứ Bảy 02/01/2021
Chủ Nhật 03/01/2021