Trang chủ Liên kếtLịch công tác Lịch công tác TUẦN 15 * Năm học 2020-2021

Lịch công tác TUẦN 15 * Năm học 2020-2021

bởi Giáo Vụ
40 views
LỊCH CÔNG TÁC THEO TUẦN NĂM HỌC 2020 – 2021
Tuần Thời gian Nội dung
15
(Từ 14/12 đến 20/12)
Thứ Hai 14/12/2020 Kiểm tra Học kỳ I các môn Địa, Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh khối 6, 7) tập trung theo đơn vị lớp:
– Môn Địa:
  + Khối 6, 7:                       7h30 – 8h15;
  + Khối 8, 9, 10, 11, 12:     7h00 – 7h45;
– Môn Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh): Khối 6, 7: 8h20 – 9h05 (Lớp học chương trình Tích hợp khối 6, 7 không kiểm tra).
GVCN nhận và phát Phiếu báo danh kiểm tra HKI (đối với các môn kiểm tra theo phòng, có số báo danh) cho học sinh;
14h: Hội nghị trực tuyến CT19-CT/TU – UBND Q1 – Thầy Yên; 
Thứ Ba 15/12/2020 8h: Hội nghị BCH Đảng bộ Quận 1 mở rộng lần thứ 3 (cả ngày) – HT. A UBND Quận1 – Thầy Minh;
Đánh giá Quý IV/2020 từ ngày 15/12/2020 đến 22/12/2020: Tổ trưởng tổ chức nhận xét, đánh giá, phân loại kết quả cho từng thành viên của Tổ. 
Thứ Tư 16/12/2020 Kiểm tra môn Sử tập trung theo đơn vị lớp:
  + Khối 6:                   13h15 – 14h00;
  + Khối 7:                   8h15 – 9h00;
  + Khối 8, 9, 10:         7h45 – 8h30;
  + Khối 11:                 7h00 – 7h45 (Học sinh có mặt trước 15 phút);
  + Khối 12:                 7h45 – 8h35.
Tập huấn Hướng nghiệp (Sở GD&ĐT) – ĐHNH (cả ngày) – Thầy Yên, Thầy Tân, Thầy Sơn, Cô Lan (cả ngày);
14h: Hội nghị thông tin thời sự Quý IV – HT. UBND Quận 1 – Thầy Minh; 
Thứ Năm 17/12/2020 8h: Hội nghị giao ban chuyên môn khối THPT, GDTX – HT 2.1 Sở GD – Thầy Minh;
9h: Họp đoàn CB coi thi HSG QG – Sở GD&ĐT – Theo Quyết định.
Thứ Sáu 18/12/2020 Kiểm tra môn GDCD tập trung theo đơn vị lớp:
  + Khối 6:                   13h15 – 14h00;
  + Khối 7:                   8h15 – 9h00;
  + Khối 8, 11:             7h45 – 8h30;
  + Khối 9, 10:             7h00 – 7h45 (Học sinh có mặt trước 15 phút);
  + Khối 12:                 7h45 – 8h35.
14h: Tập huấn công tác PCBLHĐ -Sở GD – Thầy Yên, Thầy Thắng, Thầy Đương, Thầy Huy (CNTT);
Nhập điểm đợt 2 trên hệ thống thông tin quản lý Sổ điểm điện tử từ 18/12/2020 đến 25/12/2020.
Thứ Bảy 19/12/2020 8h: Họp kiểm điểm tập thể, kiểm điểm Cấp ủy, Đóng góp ý kiến các Dự thảo của Cấp ủy – Phòng Nghe nhìn – Tất cả đảng viên
13h30: Kiểm điểm của các Tổ đảng, biểu quyết đánh giá, phân loại chất lượng cơ sở – Phòng Nghe nhìn – Tất cả đảng viên;
13h30-16h30: Tập huấn giáo viên giảng dạy NCKH đợt 2 – HT. B; 
Chủ Nhật 20/12/2020