Trang chủ Liên kếtLịch công tác Lịch công tác TUẦN 12 * Năm học 2020-2021

Lịch công tác TUẦN 12 * Năm học 2020-2021

bởi Giáo Vụ
19 views
LỊCH CÔNG TÁC THEO TUẦN NĂM HỌC 2020 – 2021
Tuần Thời gian Nội dung
12
(Từ 23/11 đến 29/11)
Thứ Hai 23/11/2020 Nhận Phiếu nhận xét Đảng viên của cấp ủy nơi cư trú (Quy định 76), Bản kiểm điểm cá nhân của đảng viên (Mẫu 02-KĐĐG), Phiếu bổ sung lý lịch (Mẫu 10) – Tất cả Đảng viên;
Cả ngày: Sở sử dụng HT.A và HT.B tập huấn Đánh giá ngoài.
Thứ Ba 24/11/2020 Cả ngày: Sở sử dụng HT.A và HT.B tập huấn Đánh giá ngoài.
Thứ Tư 25/11/2020 7h: Dự Lễ Trao Giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 23, năm 2020 – T. Minh;
Cả ngày: Sở sử dụng HT.A và HT.B tập huấn Đánh giá ngoài. 
Thứ Năm 26/11/2020
Thứ Sáu 27/11/2020 Cả ngày: Sở sử dụng HT.A và HT.B tập huấn Đánh giá ngoài;
Tập huấn Đánh giá ngoài – T. Huy, T. Yên, T. Thảo, C. Châu, T. Quang, C. Thoa.
Thứ Bảy 28/11/2020 8h: Họp chi bộ định kỳ tháng 11/2020 – Cấp ủy, đảng viên chi bộ – Phòng Nghe nhìn;
Cả ngày: Sở sử dụng HT.A và HT.B tập huấn Đánh giá ngoài;
Tập huấn Đánh giá ngoài – T. Huy, T. Yên, T. Thảo, C. Châu, T. Quang, C. Thoa;
Tiết 1, 2, 3, 4 (Sáng, Chiều): Khối 11 học Quốc phòng.
Chủ Nhật 29/11/2020 Cả ngày: Sở sử dụng HT.A và HT.B tập huấn đánh giá ngoài;
Tập huấn Đánh giá ngoài – T. Huy, T. Yên, T. Thảo, C. Châu, T. Quang, C. Thoa.