Trang chủ Chi bộ - Đoàn thể Lễ Trưởng thành Đoàn năm học 2019 – 2020

Lễ Trưởng thành Đoàn năm học 2019 – 2020

bởi Giáo Viên Chi Đoàn
36 views

Lễ Trưởng thành Đoàn năm học 2019 – 2020

  • Sáng ngày 19/03/2020, trong buổi họp Chi đoàn Giáo viên lần thứ 5 của năm học 2019 – 2020, Chi đoàn Giáo viên đã tổ chức Lễ Trưởng thành Đoàn cho 6 đồng chí có tên sau đây:
  1. Đ/c Nguyễn Tuấn Anh (Tổ Ngoại ngữ)
  2. Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Huyền (Tổ Ngoại ngữ)
  3. Đ/c Hoàng Châu Giang (Tổ Toán)
  4. Đ/c Đào Trương Quốc Việt (Tổ Toán)
  5. Đ/c Nguyễn Thị Thi Thơ (Tổ Văn)
  6. Đ/c Nguyễn Thị Hằng (Tổ Văn phòng)

  • Đồng chí Phạm Huỳnh Thảo Vy (Cán bộ Ban Thiếu nhi trường học Quận đoàn 1) đã trao giấy chứng nhận Trưởng thành Đoàn cho các đồng chí có mặt trong buổi họp. Đồng chí Nguyễn Duy Quang – Bí thư Chi đoàn Giáo viên gửi đến các đồng chí kỉ niệm chương, ghi nhận những đóng góp của các đoàn viên trong suốt thời gian hoạt động trong Chi đoàn.

  • Kính chúc các đồng chí nhiều sức khoẻ để tiếp tục công tác trong nhiều lĩnh vực khác, Chi đoàn luôn đón nhận sự tham gia và hỗ trợ từ các đoàn viên đã trưởng thành Đoàn.