Trang chủ Chi bộ - Đoàn thểĐoàn đội KỶ NIỆM 133 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19.05.1890 – 19.05.2023)- ĐOÀN TRƯỜNG XÂY DỰNG KHÔNG GIAN VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT