Trang chủ Thông tinThông báo Kết quả kỳ thi tuyển bổ sung vào lớp 10 chuyên năm học 2018-2019

Kết quả kỳ thi tuyển bổ sung vào lớp 10 chuyên năm học 2018-2019

bởi admin
39 views
STT Họ lót Tên Trường Lớp Môn Trường muốn thi vào
1 Phạm Tiến  Công THPT Nguyễn Công Trứ 10A11 Hóa học THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
2 Nguyễn Đăng Hoàng  Ngọc THPT Trần Khai Nguyên 10A12 Hóa học THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
3 Trịnh Thiên Quý Huyền  Châu THPT Phạm Phú Thứ 10A6 Ngữ văn THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
4 Đỗ Song Mai  Hạnh THPT Marie Curie 10D2 Ngữ văn THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
5 Nguyễn Minh  Đăng THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa 10A2 Vật lý THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
6 Phạm Trí  Nhân THPT Thực hành ĐHSP 10.1 Vật lý THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
7 Võ Chí  Nhân THPT Võ Thị Sáu 10A4 Hóa học THPT Gia Định
8 Nguyễn Ngọc Phương  Anh THPT Võ Thị Sáu 10TA1 Ngữ văn THPT Gia Định
9 Nguyễn Lan  Thanh THPT Gia Định 10CV Ngữ văn THPT Gia Định
10 Hoàng Gia  Thuyên THPT Gia Định 10CV Ngữ văn THPT Gia Định