Trang chủ Thông tinThành tích nhà trường Kết quả kỳ thi HSG Giải toán trên máy tính cầm tay (2019 – 2020)

Kết quả kỳ thi HSG Giải toán trên máy tính cầm tay (2019 – 2020)

bởi Giáo Vụ
84 views
Kỳ thi HSG Giải toán trên máy tính cầm tay (2019 – 2020)
STT Họ và tên Giải Môn
1 Tô Huỳnh Phúc Nhất Toán THCS
2 Trần Thị Quỳnh Anh Nhất Toán THCS
3 Lê Nguyễn Bảo Huy Nhất Toán THCS
4 Nguyễn Phạm Khánh An Nhất Toán THCS
5 Trương Công Huy Hoàng Nhất Toán THCS
6 Hồ Vũ Minh Khang Nhì Toán THCS
7 Trần Nguyễn Thanh Danh Nhì Toán THCS
8 Hoàng Tôn Bảo Nhì Toán THCS
9 Đặng Nguyễn Tuấn Thành Nhì Toán THCS
10 Vũ Quốc Lâm Ba Toán THCS
11 Bùi Đặng Cát Khánh Nhất Hóa THPT
12 Đoàn Việt Đức Nhất Hóa THPT
13 Nguyễn Tiến Mạnh Nhất Hóa THPT
14 Nguyễn Song Như Ngọc Nhì Hóa THPT
15 Nguyễn Lập Hoàng Anh Ba Hóa THPT
16 Triệu Vũ Minh Châu Nhất Sinh THPT
17 Đoàn Lê Hà Thi Nhất Sinh THPT
18 Hoàng Minh Khôi Nhì Sinh THPT
19 Nguyễn Bá Trọng Nhân Nhì Sinh THPT
20 Nguyễn Vũ Phương Anh Nhì Sinh THPT
21 Lê Anh Minh Nhì Toán THPT
22 Nguyễn Chiêu Minh Ba Toán THPT
23 Phạm Nguyễn Hoàng Long Ba Toán THPT
24 Lê Tuấn Hưng Ba Toán THPT
25 Trịnh Vĩ Triết Nhì Vật Lý THPT
26 Lê Phan Tuấn Kiệt Nhì Vật Lý THPT
27 Phan Thế Đăng Ba Vật Lý THPT
28 Nguyễn Tuấn Hưng Ba Vật Lý THPT
29 Đoàn Nguyễn Minh Nhật Ba Vật Lý THPT