Trang chủ Thông tin Kết quả cuộc thi Olympiad Toán quốc tế năm 2019 –tại Thái Lan

Kết quả cuộc thi Olympiad Toán quốc tế năm 2019 –tại Thái Lan

bởi Giáo Vụ
66 views
STT HỌ TÊN LỚP NGÀY SINH HUY CHƯƠNG
1 Huỳnh Minh Đạt 6A2 18-03-07 BẠC
2 Nguyễn Minh Trí 6A10 04-04-07 BẠC
3 Ngô Minh Châu 6A1 18-01-07 ĐỒNG
4 Nguyễn Ngọc Minh Anh 6A5 19-03-07 ĐỒNG
5 Phan Ngọc Khôi 6A6 06-10-07 ĐỒNG
6 Tăng Bội San 6A8 11-02-07 ĐỒNG
7 Lương Gia Huy 6A8 22-03-07 ĐỒNG
8 Tô Quỳnh Hương 6A13 19-05-07 ĐỒNG
9 Trịnh Quốc Hưng 6A13 08-05-07 ĐỒNG
10 Đỗ Khải My 6A13 28-04-07 ĐỒNG