Trang chủ Quốc tế - Khoa họcKhoa học kỹ thuật Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Học sinh nghiên cứu khoa học năm học 2023-2024”