Trang chủ Chi bộ - Đoàn thểĐoàn đội Họp giao ban công tác Đoàn – Tổng kết hoạt động phong trào học kì 1, định hướng hoạt động trong học kì 2

Họp giao ban công tác Đoàn – Tổng kết hoạt động phong trào học kì 1, định hướng hoạt động trong học kì 2

bởi TDN Đoàn đội
82 views

Sáng ngày 15/01/2024, Đoàn trường tổ chức cuộc họp tổng kết hoạt động học kì 1 và triển khai định hướng hoạt động trong học kì 2.

Cuộc họp trao đổi một số nội dung định hướng về thực hiện công trình thanh niên của các Chi Đoàn và tình hình cập nhật thông tin trên App Thanh niên Việt Nam, chuẩn bị kế hoạch tổ chức hoạt động sinh hoạt cộng đồng tại trường. Bí thư Chi Đoàn các lớp đề xuất các mô hình phát huy hiệu quả hoạt động phong trào của lớp từ đó nhân rộng trong toàn trường,

Qua cuộc họp, Đoàn trường cũng có những định hướng trong học kì 2, triển khai kế hoạch tập huấn công tác Đoàn vụ và công tác truyền thông nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên của trường.

Một số hình ảnh trong cuộc họp: