Trang chủ Quốc tế - Khoa họcKhoa học kỹ thuật Học sinh và Giáo viên có dự án vào chung kết cuộc thi “Khoa học kĩ thuật học sinh trung học cấp thành phố 2019-2020”

Học sinh và Giáo viên có dự án vào chung kết cuộc thi “Khoa học kĩ thuật học sinh trung học cấp thành phố 2019-2020”

bởi Kỹ Thuật Khoa Học
12 views

XIN CHÚC MỪNG CÁC EM HỌC SINH VÀ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN CÓ DỰ ÁN VÀO VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI “KHOA HỌC KĨ THUẬT HỌC SINH TRUNG HỌC CẤP THÀNH PHỐ” NĂM HỌC 2019 – 2020.

STT TÊN HỌC SINH 1 LỚP TÊN HỌC SINH 2 LỚP GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
1 Vũ Hồng Phúc 8A13     Cô Lê Thị Kim Ngân
2 Lê Phan Tuấn Kiệt 12CL Lê Minh Phúc 12CL Cô Nguyễn Thị Thu Hương
3 Hoàng Huy Minh Khôi 11CT Trần Thiên Phúc 11CT Thầy Trần Ngọc Anh