Trang chủ Quốc tế - Khoa họcKhoa học kỹ thuật Học sinh, giáo viên trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tham gia chương trình Sakura Science Program 2023 tại Nhật Bản