Trang chủ Chuyên mônHóa học Giới thiệu về tổ Hóa Học (năm học 2018-2019)

Giới thiệu về tổ Hóa Học (năm học 2018-2019)

bởi admin
399 views

I. Danh sách giáo viên tổ Hóa Học năm 2018-2019

II. Danh sách các giáo viên đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác

III. Tổ Hóa Học THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

Tổ Hóa Học trong ngày khai giảng năm học 2018-2019.

Họp chuyên môn đầu năm học của tổ Hóa Học.