Trang chủ Chuyên mônLịch sử GIỚI THIỆU TỔ LỊCH SỬ VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC

GIỚI THIỆU TỔ LỊCH SỬ VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC

bởi Lịch Sử Tổ
130 views

Trải qua hơn 20 năm cùng với sự hình thành và phát triển của nhà trường, Tổ Lịch sử trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa luôn cố gắng học hỏi để ngày càng hoàn thiện hơn nhằm đáp ứng những nhiệm vụ nhà trường giao phó.  Từ những ngày đầu, Tổ chỉ có 3 thành viên do cô Nguyễn Thị Bích Thủy làm Tổ trưởng nay Tổ đã có 8 thành viên, bao gồm:

  1. Thầy Nguyễn Tiến Vinh – Tiến sĩ – Tổ trưởng chuyên môn
  2. Cô Nguyễn Thị Thanh Tâm – Thạc sỹ
  3. Cô Trương Thị Thanh Thịnh – Thạc sỹ
  4. Cô Nguyễn Thị Huyền Thảo – Thạc sỹ
  5. Cô Hà Thị Hằng – Thạc sỹ
  6. Cô Nguyễn Thị Như Ngọc – Thạc sỹ
  7. Thầy Nguyễn Văn Thắng – Thạc sỹ
  8. Cô Trần Thị Giang – Thạc sỹ